Vertaaldiensten

Mogelijke talencombinaties:

 • Frans Nederlands
 • Nederlands Frans
 • Engels Frans/Nederlands
 • Frans/Nederlands Engels
 • Italiaans Frans/Nederlands
 • Spaans Frans/Nederlands
 • Duits Frans/Nederlands

Onze expertisedomeinen:

 • beurzen & congressen
 • commerciële & economische sector
 • culturele, literaire & artistieke sector
 • juridische sector
 • medische, paramedische & farmaceutische sector
 • technische sector
 • toeristische sector
 • voedingssector
 • webinhoud

Onze troeven:

onberispelijke kwaliteit met oog voor de inhoud van het oorspronkelijk document en de stijl van de doeltaal
grondige kennis van het bedrijf van onze trouwe klanten
vertaling en proeflezen door gediplomeerde vertalers
coherent gebruik van het vakjargon doorheen de verschillende vertaalopdrachten die een klant ons toevertrouwt

behoud van de lay-out van het oorspronkelijk document
vertaling van documenten in alle formaten
naleven van de gestelde deadlines

Onze tarieven:

 • de kostprijs schommelt tussen 10 en 14 eurocent/woord (doeltaal) naargelang de specificiteit van de te vertalen documenten
 • 5% korting op grote volumes
 • minimumtarief van 30 € voor documenten onder de 300 woorden
 • gratis prijsofferte

Onze vertalingen worden per mail of post doorgestuurd naargelang de wens van de klant.